Huset från några olika vinklar sommaren -07.

Dagens entré, mot väster. Den fasaden som är närmast vägen och det man ser genom syrenhäcken när man passerar.
 
Altanen. Är vänd mot söder, och blir riktigt varm på förmiddagarna en solig dag, fram mot eftermiddagarna skuggas den av en av de stora askarna som finns runt huset.
 

Här är mot sydost och man ser den östra gaveln och altanen.

 
Nordsidan och den östra gaveln. Lite intressant att se hur man byggde förr, inte så många fönster åt norr men betydligt fler åt söder.
 
Till fastigheten finns även ett rejält uthus, "laa",  ladan på svenska. Så här ser den ut från vägen.
 
Sedd från norr. Här ser man bara den murade delen och höskullen.

Den observante ser också att här har vi ringbarkat trädet som växer precis utanför utedasset.

 
Här nerifrån "vebacken" ser man bara logen och det syns att det finns lite jobb på "laa" också, framförallt på den här delen.