Badrum.

Badrummet växer långsamt fram. När golvet var klart så skulle den murade väggen åtgärdas. Funderingar kring öppenspis i badrummet fanns men det kändes som om att det skulle ta för lång tid att få i ordning något sådant. Enklast möjliga va att spika upp en vägg av reglar och sen klä dem med brädor och spånskivor.

En av trä uppbyggd vägg måste vara minst 10 cm från murstocken. Så det är bara att anpassa avståndet. Till höger är det tegel till vänster och reglar till höger. 

  

På golvet lades två lager av åldersbeständig plast. Detta för att få en liten "balja" att gjuta i. Lite trixigt vid anslutningar till avlopp och golvbrunnar. Uppe på plasten lades armeringsnät för att förstärka den gjutna plattan. På bilderna skulle man nästan kunna tro att det är en pool som byggs.

 

För att få varmt och gott så sattes det fast vattenslang i armeringsnätet. Där skall sen varmvatten cirkulera och värma upp hela badrummet. Golvvärme det är grejer det. De två slangarna till höger är för golvvärme i den hall som skall göras i ordning så småningom. Kan vara bra att vara förberedd.

Plastslangarna läggs med ca 200 mm avstånd från varandra. Där toalettstolen skall stå fick det bli en liten avvikelse.
Slangarna sattes fast med buntband. Det var väldigt viktigt att inte använda najtråd av metall.
   
För att gjuta golvet lånades en betongblandare av grannen. Tack så mycket för lånet. Sen var det bara att börja blanda och bära in och hälla ut. Massan skulle vara "självnivilerande" dvs. att den jämnar ut sig själv och ingen avvägning skulle behöva ske.
Efter att ha burit in de två första hinkarna så kändes det som att detta skulle ta tid. Massan flyter ut så det blev lite bökigt att fylla på för att få jämnt. Riktigt så "självnivilerande" var det inte, utan det blev till att hjälpa till lite för att få det bra. Men tillslut så ligger golvbrunnarna i nivå.
 
För att kunna sätta klinker uppe på det gjutna golvet så behövs en fuktspärr. Den rollas ut och har i vårat fall en klädsam blå färg.
 
17 kvadratmeter klinker till golv inköptes. Efter en tur tillbaka till klinkeraffären med hälften och byte till annan färg så är alla nöjda.
Fix blandas i stora mängder och kladdas ut på golvet. I denna smet fastnar klinker så bra.
 
Diskussioner om mönster, men  tillslut bestämde L, Ma och Jo och de övriga fick rätta sig efter det. På dessa bilder kan det va lite svårt att förstå mönstret men en ljusare "gång" från dörren och igenom hela rummet och diagonaler som utgår från den. 
Arbetet pågår för fullt just nu, 2007-10-28, så det finns anledning att återkomma senare till detta.