Elektricitet.

Nya och betydligt fler elkablar behövs i tvättstugan och i badrummet. Elektriker från socknen är på plats för dragning av el. En mängd rör att dra kablarna i skall på plats, genom flera väggar. Väggarna är flera hundra år gamla och består av prima timmer, så det frestar på att göra hål.

En mängd böjbara rör spikas upp i taket, noga planerade att gå till olika delar av rummen för olika elektrisk apparatur. 

När rören är på plats så dras kablarna, det ser lite ostrukturerat ut och många trådar att hålla reda på, men till slut så skall det bli bra. För er som tycker att det inte är så snyggt med rör i taket så kan jag säga att det skall upp ett innertak som kommer dölja alla rör.

När alla kablar är på plats så kopplas de ihop och och viss struktur kan börja anas, även för en lekmans ögon.

Uttag för el till kyl och frys är på gång här. I och med det så kan kyl och frys lämna hallen och bäras in på sina rätta platser i köket

Lite uttag under köksskåp för mikro och kaffebryggare är på plats, även belysningen under skåpet. Lägg även märke till att listen mellan kakel och skåp är på plast, dock ännu omålad.
I badet så blir det mycket olika belysning så det behövs många strömbrytare.