Vatten in.

Dags för vattnet från det borrade hålet att få komma in i huset. En röd hydrofor, tryckkärl, dit vattnet leds monteras av samme man som monterade vattenpumpen tidigare i höstas. Det känns rätt att ha valt samma företag som fixar allt med vatten och avlopp.

I den svarta slangen pumpas vattnet från borrhålet, det leds in i hydroforen och där pumas det upp ett tryck, runt fyra kg.

Det sitter en sensor i en liten svart box som känner av trycket, när det blir för lågt så drar pumpen igång och när trycket kommer till det övre läget så slår pumpen ifrån. Detta gör att det alltid är lagom fart på vattnet i kranarna.