Parkförvaltning.

Parkförvaltaren har börjat med vårbruket. Lite tidigt men vädret har tillåtit utomhusjobb. 

 Äppelträdet är beskuret, men det är inte bara det. Den stora sälgen har fått en rejäl omgång, en grov gren som var lite på trekvart är nerplockad.

  

Det är både stort och smått som fallit för parkförvaltarens såg. Syrenhäcken är delvis tuktad och ett antal mindre träd har fällts.

Mycket ris har det blivit tre rejäla högar som skall eldas upp när vädret tillåter. Även en hel del ved kommer det att bli. Uppkapningen har börjat så smått.
 
Förvaltar´n har även hittat en del skrot. Detta skall, när tillfälle ges, fraktas till skroten. Ett försök att skära hål i den gamla farmartanken gjordes men verktygen rådde inte på den. Godset var tjockare än vad man kunde ana. Tanken får fraktas iväg hel.
Vill här passa på att framföra ett stort tacka för all hjälp vi fått av förvaltar´n. En whiskey är inköpt och kommer att överlämnas vid tillfälle.