Altandemontering.

För att kunna fortsätta grävningen för grunden till utbyggnaden så var det tvunget att riva den befintliga altanen.

Po och flickvän bänder bort altangolvet. Det var väl skruvat och omöjligt att skruva ur de gamla skruvarna. Spett och kofot var verktyg som passade bättre.

 

Po var lite fundersam på hur regelverket under golvet var konstruerat. Antagligen beror det på att man har använt den gamla befintliga grundmuren.

När allt är borta kan man tydligt se rester av ett tidigare rum, som byggts till, men sedan rivits ner.

Skall försöka få till en snyggare och bättre grund till utbyggnaden än denna.

Den bortplockade altanen ligger i en hög på gräsmattan. Man ser tydligt rester efter de två trapporna.