Grävning.

Bygglovet blev klart väldigt snabbt. Då duger det inte att stå och handgräva utan en minigrävare hyrdes. Den kom redan på söndag kväll och var tvungen att prövas på en gång, utan klädbyte. Mycket roligt och fler i familjen prövade.

På måndagen grävdes det och hela berggrunden där utbyggnaden skall vara frilades. Det gick förvånansvärt smidigt och problemfritt.

På måndag kväll kunde berget spolas av och de sista jordresterna sköljdes bort. Lägg märke till skrapmärkena på berget efter grävskopan på bilden nedan.