Grundligt.

Gjutformen revs när betongen brunnit några dagar. När reglarna staplats så här så ser man hur mycket material det gått åt. 

En av husets hörnstenar var för stor, den stack ut och upp där den nya väggen skall vara. En motorkap hyrdes in för att såga bort överflödet..

Betongblandare lånades av grannen för att blanda lite betong och lägga i de sänkor som finns i berget. 

Detta för att ev vatten som kommer in inte skall samlas i ojämnheterna. Fyra större och ett antal mindre fylldes med betong och jämnades till för att få lite lutning mot de "dräneringshål" som finns strategiskt placerade. 

Två hål för ev vatten i mittenmuren, på de lägsta punkterna naturligtvis.

Lika så i yttermuren så finns det två  hål för ev vatten. men även ett antal ventilations hål.

I mittenmuren finns även två större hål för kunna ventilera mellan de två grund delarna.
Ventiler sattes även fast, när jag ändå hade betongblandaren igång. Lite finkornig betong fick fungera som fästmassa. 

Resultatet ser ju faktiskt ut som en husgrund.

  
Uppe på grunden fäster man syllen. Den lades ut och måttades in. Sen borras hål genom regeln och ner i betongen. Den gamla borrmaskinen orkade inte utan gav upp, en ny inköptes.
Ett 8 mm hål som är 100 mm djupt blir resultatet. Här syns hur betongdamm från hålet kommit upp.
En spikplugg slås ner.
Resultatet syns här.
Inga dyra, krångliga specialverktyg behövs.
 Här är hela syllen på plats och äntligen kan det börjas byggas hus.