Reglar.

 
Golvbjälkar läggs ut på syllen och spikas fast.
Spännvidden är så stor så bjälkarna skarvas på mitten.  På gavlarna  spikades kortlingar mellan de två yttersta reglarna. Dels för stabilitet och dels föra att ha något att ställa gavelväggarna på.

Under reglarna spikas en bräda som stöd för blindbotten. Att göra detta redan nu underlättar rejält sen när blindbotten skall in och golvet skall isoleras.
Här är de första väggreglarna resta. Rejäla stöttor som stagar upp konstruktionen.
Stöttor åt båda håll. Anledningen till att inte börja direkt vid huset var att då måste en liten del av befintligt yttertak rivas. Under de takpannor som skulle behövas tas bort häckar tornseglare, så den delen får komma lite senare när fåglarna är utflugna.
Hörn mellan gavel och långvägg. Hörnen är ju lite speciella och det behövs en extra regel.
Skall ju spikas ihop åt båda håll.

Har byggt väggarna i delar. Här är de bitar som behövs för en del.

Delarna läggs ut på bjälklaget så som de skall spikas ihop.

Mäta, kollmäta och mäta igen...

När alla delar är inmätta så skall de spikas ihop.

Tre stycken 4tums spik i varje skarv.
En del av väggen är klar. 
För att resa en väggdel behövs bara muskelstyrka. 
När det börjar bli lite höjd vid resningen så är det lätt att botten glider iväg. Därför är det två korta brädor som mothåll nere vid golvet.
Ytterligare några meter vägg är uppe.
Bara att få den på plats mot den som redan stod upp.
 Sen är det bara att spika ihop den nya delen med den redan befintliga. Det är betydligt fler spikar som går åt än vad man någonsin kan tro.
Så här ser det ut just idag 2008-08 -17 gaveln mot söder är halvklar. Det återstår någon meter, men eftersom altandörrens storlek inte är fastställd så väntar vi med den sista delen lite. 
På långsidan fattas hammarbandet längst upp. Det kommer på plats när mellanbjälklaget kommit upp. Man kan skymta det som skall bli innervägg nere. Anledningen till att den redan är uppe avslöjas inom en snar framtid.
Ett av hålet på långsidan där ett fönster skall in.