De sista väggreglarna.

När de grova stockarna till mellanbjälklaget var på plats så var det dags att resa de sista väggreglarna. 

Det hade nu gått så långt in på sommaren så att tornseglarna under takpannorna hade lämnat boet för gott denna sommar.

En mängd takpannor plockades ner och delar av taket sågades bort. Lite nervöst att sätta sågen i taket.

Ett väldigt kontrollmätande och sågande för att få alla delar att passa in mot huset.

Här ser man de grova takbjälkarna, och i nedre vänstra bildhörn så syns den i fasaden fastspikade liggande regel som bjälklaget vilar på.