Ytterväggar.

När ytterväggarna skall kläs så spikas 45x45 mm reglar vågrätt, med 60 cm mellanrum, mellan dessa läggs ett lager isolering. Även runt fönster och dörr så spikas 45 reglar.

Yttersta lagret isolering är på väg upp på södra gaveln.

Ovanpå isoleringen spikas asfaboard upp. Vet att det är lite gammalmodigt att använda asfaboard istället för gips . Men det sägs att det förutom fungerar som vindskydd, isolerar också. 

Inifrån ser man isoleringen, de liggande 45 reglarna, de stående väggreglarna.

Efter att ha fått upp en del isolering med påliggande asfaboard så spikades panelen upp. Eftersom vädret under hösten var så ostadigt så var det lämpligt att få upp yttersta skalet så snabbt det gick.

Längst upp i gavelspetsen så blev det riktigt besvärligt att få upp isoleringen. Stegen var ett par meter för kort.

Ännu besvärligare blev det när asfaboarden skulle upp. Mycket mätande för att få det så tätt som möjligt in mot taket. Här syns även de 20 mm tjocka spikreglarna som dels håller asfaboarden på plats men också skapar en luftspalt till ytterpanelen.
Hela nedre delen av södra gaveln är klädd med ytterpanel. 
Delade av panelen ungefär på halva huset, på samma höjd som det var på "original" huset. Blev riktigt bra att göra så istället för att köra med hellång ytterpanel.
Långsidan mot öster. En ganska stor yta där många brädor skall vara lika långa så dessa masstillverkades. Nedan ser man att de är snedsågade i ändarna både uppe och nere. Uppe för att få den liggande tvärbrädan att luta ut från huset och nere för att få regnvatten att droppa av panelen och inte sugas upp i ändträt.
En närbild som visar spikläkt och den luftspalt som bildas.
Hela norra gaveln är klädd med ytterpanel. Hålen för fönstren gapar svarta och tomma.
Både nya och gamla delen sammanfogad.
Fönsterhålen fylls med fönster. För att få fönstrena i våg och lod och på rätt ställe så används kilar från både insidan och utsidan. 
Några av fönstrena har hunnits målats i förväg, några får målas på plats. 
Fönsterfoder för att få tätt och snyggt. Finns enväldig massa olika varianter hur man sågar till dem. Valde att göra en ganska enkel variant med bara avkapade hörn som "dekoration".
Valde att använda en snedställd bräda som fönsterbleck istället för plåt.