Elförberedelse.

En mängd eluttag och strömbrytare skall ju naturligtvis upp på strategiska platser. Det gäller att tänka till rejält var de olika eldosorna skall sitta. En mängd hål för eldragningen måste tas upp.
I hålen träddes flexirör. Har blivit avrådd från att använda dessa rör pga. att det kan vara svårt att dra kabel i dem då det blir snäva svängar. Men eftersom det är enklare med flexibla rör än styva vp-rör så blev det flexirör. 

Här och var plockades isoleringen bort för att komma åt att borra hål för eldragningen.

Eldosor skruvades upp på kortlingar, det blev ett väldigt mätande då dosorna skall gå i kant med innerväggen. 

Flexirör drogs mellan de olika dosorna. Det var noga med att inte få några snäva böjar som skulle försvåra dragningen av eltrådar.

Sen sattes det sista lagret isolering upp över all eldragning.

Dragningen av elrör gjordes allteftersom att innerväggarna skulle upp.

Med facit i hand så var det helt rätt att använda flexirör. Inga problem någonstans med att dra fram elledningarna.