Sovrumsgolv.

Arbetet pågår nu i hela nedervåningen på många platser samtidigt. Innerväggar sätts upp och golv läggs in. Beskriver här hur sovrumsgolvet kommer på plats och under innerväggar beskrivs hur innerväggarna kommer upp.
15 kvadrat massivt furugolv skall läggas i sovrummet. 160 mm brett och 25 mm tjockt. Köptes färdigtorkat så det lades in direkt. Plast på golvet för att förhindra fuktvandring ner till isoleringen. Sen var det bara att mäta, såga och skruva fast. 

Ett arbete som är relativt enkelt och går snabbt. Gäller att knacka ihop golvbrädorna ordentligt. Att tänka på är också en liten springa mellan golvbrädor och vägg, eftersom trägolvet sväller och krymper beroende på svängningar i luftfuktighet. 

 

När golvet närmade sig dörröppningen uppdagades en liten konstruktionsmiss. För att rätta till det kapades en bit av den liggande väggregeln längst ner,bort. Riktigt trixigt att göra detta då plast och isolering behövdes tas bort.

När det var gjort gjordes urtag i kortlingarna för den nya regeln. 

Den nya liggande regeln skall hamna i nivå med golvreglarna. 
På denna skall sen sovrumsgolvet möta vardagsrumsgolvet. 
Här har isoleringen åter kommit på plats. Dock något tunnare precis vid regeln.
När sen golvet kommer på plats så förstår man enklare hela denna operation. Det syns tydligt att nu finns plats att skarva ihop de olika rummens golv. Själva skarven kommer att hamna under en tröskel.
Och så här ser det ut när golvet är på plats. I dörröppningen skall sen de snart iordninggjorda dörrarna upp.