Trädgårdsarbete.

Lite rejält trädgårdsarbete kräver lite rejälare maskiner. En minigrävare hyrs in. 

Redan första kvällen så provkörs maskinen och syrenbuskar flyttas. Ett "hål" i syrenhäcken ut mot vägen täpps igen.

Syrenplantor hämtas från en annan del av häcken som inte skall vara kvar.

Självklart så ser man stor skillnad mellan det gamla och det nya, men efter något år är nog skillnaden inte så stor.

Vattning varje kväll efter omplaceringen för att de flyttade buskarna skall rota sig.

Passade på att rota runt lite i marken där det ifjol var trädgårdsland. Lite jobb med kratta och spade så är det dags för sådd även denna sommar.

Det jobb som var huvudsaken till minigrävaren var att få i ordning avrinning av regnvatten från huset. Två diken grävdes från husknutarna fram till ett rejält uppgrävt hål. I detta hål läggs en massa stenar och sen har man sig en stenkista dit regnvattnet leds.

I botten av varje dike läggs ett lager grus som sen dräneringsrören skall ligga på.

Ett gäng dräneringsrör fraktades hem med hjälp av parkförvaltaren. De kommer i 4meters längder och är förvånansvärt lätta.

Rören har färdiga skarvmuffar i ena änden. Det går snabbt att få ihop dem och få dem på plats. Svårigheten var att få ner dem under alla rötter.

Grus körs fram med skottkärra och läggs runt om och över rören.  

För att testa att lutningen var tillräcklig drogs trädgårdsslangen fram och vattnet sattes på.

Efter en stund började det rinna ur röret och ner i stenkistan. Dock var det en del vatten som letade sig fram runt röret också, men det spelar ju igen roll bara vattnet kommer bort från husgrunden. 

 
Efter ytterligare några timmars slit med skottkärra, spade och kratta är dräneringen helt dold under markytan.
Passade även på att jämna till marken utanför blivande vardagsrum. Ett hårt och slitsamt arbete, och dåligt betalt, som vanligt.

Det återstår lite att göra runt huset, några skottkärror med jord skall rullas på plats och krattas ut.