Hall isolering

Själva entréfasaden är ny och isolerad. Dags att få den sista väggen isolerad också. Allt material har funnits hemma länge men tid och ork har inte räckt till...tills nu...
All gammal ytterpanel rivs bort. Först den nedre delen och sen den övre.

 

När panelen är borta så skruvas 70 X 45 mm reglar fast i själva stommen. Kortlingarna behövs säkert inte men det kändes bra att få dit dem.

Första lagret med 70 mm isolering på plats. Vågräta 45 X 45 utanpå. 

När väggen hade fått första lagret av isolering så märktes stor skillnad inne i hallen.

 
45 mm isolering och sen asfaboard. 

Kanske lite gammalmodigt att använda asfaboard när det finns utegips och andra produkter, men det känns rätt att använda asfaboard på ett gammalt hus.

Hela väggen är täckt och spikläckt/distans sitter på plats.  
 
11 stycken lika långa fasadbrädor sågades till och spikades upp.

Sen var det 11 stycken lika korta som skulle upp ovanför.

En detaljbild. Insektsnät sitter uppe och två panelbrädor har fått uttag för takstolen.

Ytterpanelen uppe så när som på knutbrädor.
Här har husknuten kommit på plats och bakom alltihop 115 mm isolering.  Det skall på mer isolering inifrån men det blir en annan historia.