Kuvös.

Ölmes garanterat största kuvös finns här.

Men vi tar det från början...

 
Idén med att använda vindpapp till luftspalt fungerade inte så bra. Det blev oljehärdad board till slut. 
Infästningen mot takfoten.

Sen bara att sätta igång med isoleringen. 340 mm isolering i snedtaket.

 
Mer material behövdes. Lite trixigt att få upp på övervåningen. Det fick ske i etapper. Först in på vardagsrumsgolvet.

Sen resas upp genom tapphålet i mellanbjälklaget.

Gör att slutligen lyftas upp och staplas i en prydlig hög.

Mer isolering behövdes och den kom upp på samma sätt som reglarna.

 

Dubbla lager isolering både i snedtak och där det är full takhöjd.

För att hålla isoleringen på plats i fullhöjdstaket användes tunna remsor, spillbitar, av den oljehärdade boarden.

I snedtaket hölls isoleringen kvar av plastremsor.

Där originalhuset skall anslutas var det en del trixande med reglar för att få till det. Här är första lagret med 45 mm isolering på plats. Det finns plats för ytterligare 170 mm isolering i väggdelen.

Anslutningen av det platta taket in mot huset var också en del trixande med innan allt kom på plats.

Men till slut var både väggbitarna och taket isolerade.
 
Hela härligheten plastas in med åldersbeständig byggplast.

Inte så lätt alla gånger.
Men tillslut har man en kuvös som till och med Michel Jackson skulle avundas.