Farstukvist

En farstukvist skall byggas. 

Det översta lagret med jord grävs bort. Gjutrör grävs ner för att kunna gjuta plintar till bärlinan 

Här är det Ma som skruvar fast balkskorna i den yttre bärlinan. 

Allt pallas upp för att kolla så det hamnar i våg innan gjutning.

Svag lutning så vattnet rinner bort ifrån huset. 
Sitter som gjutet...

Har även fått markduk och ett lager singel på plats.

Tryckimpregnerad trall, de två yttersta provisoriskt fastskruvade. 
Och så här ser det ut på lite avstånd.
 Två st 45 x 95 skruvas ihop och blir stolpar som skall hålla taket.
När överliggaren är på plats kollas hållfastheten.
Trallen anpassas runt stolparna. 

Trallgolvet skruvas på plats ganska snabbt då alla är lika långa.  

Nedan har takstolarna kommit upp. Använde 22 mm virke som laskbitar.

Taket består av råspont som spikas fast.

Detta är inte den  "Arga snickaren" utan "Glada snickaren".

Här är "Late snickaren"
Här är "Spikande snickaren".
Det går fort när man hjälps åt. En mäter och sågar, en spikar fast.

Ma blev lite sugen på att testa att spika tak.

 
När farstukvisten började bli klar köptes det en massa gatsten som skall fungera som kantsten på grusgångarna.
Här pågår allt... Målning av fasad... Grävning för grusgång...  Måttagning och uppsättning av överliggare till räcket....
Grusgångarna tillverkas enligt följande... Lite djupare diken i kanterna där kantstenarna skall ner... mellan dessa diken grävs själva grästorven bort.
Markduk läggs.

Ovanpå markduken ett lager bärlager och ett lager grus längst upp.
Gången mellan parkeringen och huset är klar.
Det skall även bli en gång bort mot ladan.
Den sträcker sig så långt som kantstenarna räcker.
Klart för höstrusk. Det som hänt sedan bilden togs är att alla stolpar blivit vitmålade och att det kommit upp fönster- och dörrfoder.

Det som återstår är tegel på taket och att rama in farstukvisten med ett räcke.