Hundgård

Den nya familjemedlemmen, Abby, skall också få ett eget krypin. 

Börjar med att sätta ner ett antal stolpar.

På marken läggs först ut markduk....

...för att bärlagret inte allt för snabbt skall blanda sig med leran under.

Ett lastbilslass väger 12 ton, uppskattningsvis gick det åt 8-9 ton för att fylla upp hundgården.

Både uppe och nere skruvas tvärslår fast i stolparna. Detta för att öka stabiliteten.

Nedan syns nätet fäst på stolparna. 1,8 meter högt och markytan är runt 30 kvadratmeter.

En dörr skruvades ihop på enklast möjliga sätt av tryckimpregnerat virke .
Ett skjutregel så att man kan låsa dörren utifrån.
Här är Abby, 9 1/2 vecka, som provar hundgården.
 
En hundkoja måste hon ju få också. Den byggs på insidan av ladan. Några brädor som fördelar vikten på golvet, sen golvreglar.

Hörnstolpar skruvas på plats.

Abby busade runt mycket i den halm som finns kvar i ladan medan husse snickrade. När sen det blev dags att sova var det bara att rulla ihop sig och somna. 

Trossbotten gjordes av spillvirke.

Skråskruvades uppifrån. Allt är så enkelt och snabbt gjort som möjligt.

En massa spillbitar från isolering av huset användes som isolering av hundkojan. Till golvisolering revs de i småbitar och fyllde utrymmet mellan trossbotten och golvet. Råspont användes som golv.

Råsponten skråskruvades fast, inga synliga skruvskallar i golvet.
Väggar av OSB. Måtten på hundkojan är anpassad efter storleken av OSB-skivorna. Detta för att undvika spill och för att det skulle gå så fort som möjligt.
Väggreglar i 45 x 95 med OSB på in- och utsida.
Fyllning av lite större bitar isolering.
Här är det tak på G. Samma konstruktion som i väggarna. Taket ligger bara löst uppe på väggarna.
Så här ser den färdiga hundkojan ut.
Finns en dörr in mot ladan. Detta för att lätt komma åt för städning och annat.
Utifrån hundgården ser det ur så här.

Hittade ett gammalt fönster i ladan. Passade utmärkt bredvid ingången till hundkojan. En trapp skruvades ihop på enklast möjliga vis. Den gjordes så stor att det finns liggplats på det översta trappsteget om man är en vorsthe.

En hundkojedörr är beställd men det är några veckors leveranstid.

  Ser ut som om det är läge för att rödfärga ladan...