Parkering

Efter några blöta årstider bestämdes att leran där bilarna står skulle bort en gång för alla. Ungefär 20 cm av översta marklagret grävdes bort. 
Det bortgrävda användes som utfyllnad i gräsmattans fördjupningar.
 

Några rejält stora stenar nära vägen gick inte att rubba, inte ens med grannens traktor, trots att det grävdes både runt och under den största stenen.

Den gamla hederliga eldningsmetoden togs i bruk. En eld tändes vid sidan och under stenen och efter någon timme hämtades vatten i några hinkar.

 

Två hinkar med vatten kastas på stenen. 

Röken som blev påminner om askmolnet från vulkanen Eyjafjallajökull.
Stenen spricker på olika ställen. Med hjälp av ett spett så upptäcks sprickorna och stora bitar kan brytas loss.
Efter tre omgångar med eld och vatten så var stenarna knäckta.
Både stora och mindre skärvor lossnade under arbetets gång.
Stenarna togs inte bort helt, men de försvann i alla fall ner under markytan. 
  Samtidigt som det eldades fortsatte grävningen och bortforslingen av det översta jordlagret.
På den nersänkta ytan lades markduk ut. Hölls på plats med några stenar.
12 ton stenmaterial kom med lastbil.
0-40 tror jag det kallas. Betyder att det är stenar som är ca 4 cm stora.
Stora "natur" stenar lades ut som kantstenar.
Grannen lånade ut sin traktor och det underlättade väldigt att få ut det till en jämn yta.
Ytan är nästan 60 kvadratmeter.
   
Utanför kantstenarna fylldes det på med jord. Tanken är att det skall bli en klippt gräsyta där. 
Passar på att tacka parkförvaltaren för hjälp med grävning och grannen för utlån av traktor.