Altandörr.

En bättre begagnad altandörr köptes via Blocket en lördag. Trodde det skulle vara en enkel operation att bara byta ut mot den gamla på söndagen, men ack... Murken stock under dörröppningen gjorde detta till ett större projekt än tänkt. Dock skulle det göras, men inte i år. Men planer är till för att ändras.
Den gamla panelen rivs ner och timmerstommen blottläggs. Bara en kort bit under dörren är den murken, för övrigt riktigt frisk och fin. 
Måndag morgon hängde jag på låset vid Torgnys trä. Diverse reglar, 70 mm isolering, panelbrädor, asfaboard och lite annat smått och gott kördes hem. 

 

Då stockväggen är rejält tjock behövdes det ett antal 45 x 220 på högkant för att ersätta den murkna biten. 

Det som inte finns på bild är allt trixande med stenarna i grunden som behövdes för att få till det.

Ett fönster skall in bredvid altandörren, allt för att släppa in mer ljus i köket. Här är en riktbräda  uppskruvad att såga efter.

Motorsågsmassakern på Jogarsrud. 

Efter lite "finsnickeri" med motorsågen börjar man ana... 
...ett hål i väggen...

...ett rejält hål där ett 120 x 130 fönster får plats.

Mätning och dubbelkoll så att fönsteröppningen är tillräckligt stor.

Ett regelverk med 70 x 45 reglar, 70 mm isolering där emellan.

Altandörren sitter provisoriskt på plats.

Asfaboard fungerar som vindskydd och men även som isolering.
Asfaboard och spikreglar uppe. De dubbla parallella spikreglarna är där panelen skall brytas.

Ytterpanel sågas till och spikas upp.
Är inte någon större yta så det går ganska snabbt.

Efter ett lager falurödfärg ser det nästan färdigt ut. När dörr och fönster målats vita skall dörr- och fönsterfoder och lockläkt upp.