Rör

I tillbyggnaden har värmen på övervåningen bestått av ett el element, oekonomiskt eftersom jordvärmepumpen tickar och går. 

För att råda bot på detta köptes drygt 40 meter rör. Dels koppar...

...dels kromat.
 

Det bockades till höger och vänster...
och uppåt...

...drogs genom väggar, skarvades och skruvades fast.

På strategiska ställen sattes kranar för att kunna stänga av vattenflödet vid ev. läckage eller reparation.

Tidigare så har det varit i kallaste laget i rummen, nu är det i varmaste laget... Termostaterna som följde med passar inte. Det är öppna spjäll och full värme på radiatorerna. Måste se om det går att få på termostaterna på något sätt.