Tak.

Ränndalsplåten var dålig, det var ett känt faktum. När den skulle bytas upptäcktes att takpappen under teglet inte var något att ha kvar. Det blev som vanligt ett större arbete än det var tänkt från början. 
Ett antal vändor på stegen för att få ner en del av tegelpannorna.
De staplades upp på altanen.

När arbetet var igång var det lika bra att byta all gammal papp, hela vägen bort till nya tillbyggnaden. 

Även på hela taket på den gamla tillbyggnaden.

För att slippa plocka ner och sen upp alla tegelpannor flyttades de runt en del uppe på taket.

Ny papp, ny ränndalsplåt men gamla tegelpannor.

Allt tegel på plats igen inklusive nockpannorna. Det är lite gruvsamt  att veta att samma jobb behövs göras på andra sidan också. Det får bli projekt under sommaren 2014.

Allt är på plats, det syns ingen större skillnad från innan arbetet startade.

Men nu är det tätt här i alla fall.