Isolering.

Flera hundra kvadratmeter isolering beställdes hem. Skall ju vara i både väggar, golv och tak detta är bara en bråkdel.
Ville få det lite varmt på nedervåningen, så det blev kanske lite bakvänt, men mellanbjälklaget isolerades först. Spikreglar spikades upp på mellanbjälklagets reglar, parallellt med de grova takbjälkarna. 

Dels för att fästa innertaket i och dels för att hålla isoleringen på plats.

När spikreglarna var uppe så var det bara att lägga i isoleringen. Ett lätt jobb i sig, men med tanke på frånvaron av golv och bara några utlagda reglar att balansera på så blev jobbet både spännande och intressant. 

Här ser man isoleringen på plats uppifrån.

och här från undervåningen. Man ser tydligt hur spikreglarna håller isoleringen på plats.

 

Sen var det väggarnas tur att få fyllning mellan reglarna. 170 mm tjocka skivor. Det gick fort att få dem på plats. Det som tog lite tid var  inpassningen vid fönster.

Skarven mellan det gamla och det nya syns tydligt innan innerväggarna kommit på upp. På ytterväggarna skall ytterligare ett lager med 45 mm isolering upp. Ytterväggarna blir isolerade med 45+170+45 mm. 
  
Sen kom turen till golvet. Först så lades blindbotten in. Valde att använda råspont, trots att det finns smidiga blindbottenskivor att köpa.
En väldig mängd, lika långa, bitar sågades upp och lades in mellan golvbjälkarna. Passade även på att städa ur krypgrunden rejält. Dammsög den faktiskt.
Det grå under blindbotten är berget. Dammsuget och rent. 
Det gick snabbt och enkelt att få blinbotten på plats eftersom det var förberett med en bräda som stöd under varje golvbjälke. 
   
Fanns bara ett provisoriskt golv att gå på så därför lades både blindbotten och isolering i etappvis.
Ca 50 kvadratmeter i golvyta på nedervåningen är det.
När all isolering på bottenplan var på plats så märktes det stor skillnad på värmen, men även på akustiken.