Sovrum 2 & 3

Furugolv läggs i det som skall bli Mi´s och Ma´s rum. Samma fabrikat som lades i sovrum på nedervåningen.
Går ganska snabbt att lägga. Dörrarna till rummet är väldigt provisoriskt ditsatta och plockas bort när golvläggningen närmar sig dörröppningen.
Ett mellanrum mellan sovrum och trapprum lämnas för att få in dörrkarmen och tröskel.

Sen sätts dörrarna åter upp provisoriskt, mest för att få dörrarna ur vägen.

Här är golvet lagt i båda rummen. En innervägg mellan de båda rummen skall upp bakom den öppna dörren.

Dörrarna köptes begagnade. Karmarna visade sig vara tjockare än vad de färdiga innerväggarna blir så de måste smalnas av.

Lite svårt att se på bilderna men ca 30 mm måste bort för att karmen skall passa in i mellanväggen.
Använde cirkelsåg med anhåll som ställts lite snålt. De sista mm togs bort med elhyvel.
Här är den bortsågade biten ställd uppe på den liggande dörrkarmen.

Nedan syns hörnkonstruktionen av karmen tydligt.

Klingan på cirkelsågen fick ta en del stryk då det visade sig att karmen var ihop spikad precis där det sågades.  När karmarna var sågade och hyvlade så sattes dörrkarmarna upp igen.

 
Snedtaket skall upp, här i Ma´s rum. För att få upp dem monterades vinkeljärn längst ner som gipset fick vila mot.
Fyraochenhalv gipsskiva gick åt för att klä in snedtaket.
Här har nästan hela väggen under snedtaket kommit upp. Råspont som skråskruvas. Ett koncept som använts tidigare i detta hus.